Hiệu quả của một số hãng Vaccine Covid-19 trên Thế giới

Loading

Dựa vào bằng chứng từ các thử nghiệm lâm sàng ở những người từ 16 tuổi trở lên, vắc-xin của Pfizer-BioNTech vaccine đạt hiệu quả 95% trong việc ngăn ngừa lây truyền vi-rút gây bệnh COVID-19 được phòng thí nghiệm xác nhận ở những người đã tiêm hai liều và không có bằng chứng của việc bị nhiễm bệnh trước đó.

Trong các thử nghiệm lâm sàng, vắc-xin của Pfizer-BioNTech cũng có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa lây nhiễm bệnh COVID-19 được phòng thí nghiệm xác nhận ở trẻ vị thành niên trong độ tuổi 12-15 và phản ứng miễn dịch ở những người thuộc nhóm tuổi 12-15 ít nhất cũng mạnh như phản ứng miễn dịch ở những người trong độ tuổi 16-25 tuổi.

Vắc-xin cũng có hiệu quả cao trong các thử nghiệm lâm sàng giúp ngăn ngừa COVID-19 ở những người ở nhiều độ tuổi, giới tính, chủng tộc và dân tộc cũng như những người có sẵn bệnh nền.

Bằng chứng cho thấy vắc-xin mRNA COVID-19 cung cấp khả năng bảo vệ tương tự ở điều kiện thực tế như khi họ có ở môi trường thử nghiệm lâm sàng-giảm nguy cơ COVID-19, bao gồm bệnh nghiêm trọng từ 94% trở lên, trong số những người đã tiêm chủng đầy đủ.

CDC (Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh) sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cập nhật khi chúng tôi tìm hiểu thêm.