5 loại Vaccine Covid được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại Việt Nam

Loading

Bộ Y tế quyết định phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định tại Điều 67 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược (Nghị định 54/2017/NĐ-CP) về việc cấp phép và sử dụng khẩn cấp 5 loại Vaccine Covid tại Việt Nam